Het bestuur

Vanaf april zijn we weer aan de slag gegaan om het karnaval 2019 te organiseren. Zoals we voorgaande jaren geroepen hebben: we doen niets meer en niets minder dan faciliteren in het feest dat karnaval heet! Zoals in de visie en missie beschreven, wilden we verjonging en vernieuwing. Wat is dat gelukt!

Allereerst hebben we in de commissie FOD de samenwerking met de muziek in Döllekesgat proberen meer te binden en onder onze paraplu organisatorisch te faciliteren. Gezien eerst eerste nieuwe evenement kunnen we hier zeker over een succes spreken!

Dit nieuwe evenement 11-11 in Döllekesgat, met hierin het Blèrkonkoers, was een daverend succes!! Nieuwe deelnemers, samenwerkingen tussen diverse (muziek)groepen en een volle zal met toehoorders. Wat wil je nog meer?

Tijdens dit nieuwe evenement was tevens de presentatie van de Stadsprins en gevolg. Over samenwerking gesproken! Geweldig dat dit zo is ontstaan en hiermee gaan we zeker een groot feest maken! Mogelijk van wisselende samenstelling, maar altijd met een feestend middelpunt in de personen van Stadsprins Nilles I, adjudant Joep en ceremoniemeester Edward!

Ook bij de jeugd is er vernieuwing in de persoon van Jeugdprinses Marit I en haar gevolg. Maar liefst een club van 11 enthousiaste kinderen! De jeugd heeft de toekomst, luidt het spreekwoord. Nou, dat zit bij ons wel goed dan! Gezien het enthousiasme waarmee de kinderen zich aanmeldde, kunnen we al een voorzichtige conclusie trekken dat de educatie programma van vorig jaar zijn werk heeft gedaan. Uiteraard gaan we hiermee dit jaar door!

Met het Sauwel en Galaweekend in het vooruitzicht in het verbouwde Tiliander, gaan we zoetjesaan richting het echte feest. Vanuit ons alvast een fijne karnaval gewenst.

Eric Roosen

Voorzitter a.i

4 jaar ben ik de Stadsprins van ons mooie Döllekesgat geweest. Dit was een droom die is uitgekomen. Met heel veel plezier, energie en enthousiasme heb ik dit mogen doen. Alle mooie evenementen en momenten kwamen tot stand  door de energieke inzet van heel veel hard werkende vrijwilligers.

Ook het bestuur is een club die met heel veel energie bijdraagt aan het gezellige karnavalsfeest in ons mooie dorpje. Graag draag ik vanuit mijn ervaring als ex-Prins bij aan dit mooie bestuursorgaan om het karnavalsfeest voor alle Dollen en Dollinnen mede te begeleiden.

John Monkel

Penningmeester

In de winter van 2012 hebben een aantal wijze heren mij benaderd, of ik penningmeester zou willen worden van de nieuwe SOK. Deze naam wordt net als de nieuwe Kunstkring nog al eens gebruikt door mensen met een verdienstelijk verleden in het openbaar karnaval in Oisterwijk.

Nu het vierde karnavalsfeest met inzet van onze vele vrijwilligers weer gaat losbarsten kijk ik terug op een prettige samenwerking binnen het bestuur van de Stichting . In het begin nog heel operationeel, hectisch en niet altijd strak gepland.

Als bestuur kunnen we steeds vaker op de achtergrond acteren, dat is een compliment naar onze hamermeesters en vele medewerkers van de verschillende commissies. Het publiek, de sponsoren en andere stakeholders weten de evenementen te waarderen. Transparantie, consistentie en de wil om samen te werken zorgt voor vertrouwen. Een goede basis voor de toekomst.

Mijn ambitie voor de komende jaren is om nieuwe elementen toe te voegen aan karnaval. Wellicht vinden we de Prins en de burgermeester ooit nog eens bereid om de sleutel op donderavond over te dragen. Wellicht vinden we, naar tevredenheid van alle partijen, ooit een mooie centrale plek om met alle dollen en dollinnen een superfeestje te vieren. Wellicht vinden voor onze jeugd een mooie locatie voor een oorverdovende bijeenkomst met aanwezigheid van alle jeugd karnavalswagens uit de weide omtrek.

Wij hebben er zin in, wellicht helpt het motto van dit jaar alle betrokken partijen anders te laten kijken naar de toekomst van ons mooie Döllekesgat.

Hélène van Cleef

Secretaris

Edward Smetsers

Bestuurslid

Toen in 2012 aan mij werd gevraagd om een nieuwe Stichting op te zetten, ben ik hier met de volle 100% aan begonnen. Een van de doelstellingen die ik voor mezelf had gesteld is “samen werken aan samenwerken”. Je kunt nl zo’n mooi feest niet alleen organiseren; dat doe je met elkaar.

Binnen het bestuur werd mij gevraagd om een Prins en gevolg neer te zetten. Aangezien ik enkele jaren in Bergen op Zoom (Krabbegat) karnaval heb mogen vieren (mijn vrouw komt hier vandaan), kwam ik met deze Bourgondische karnaval in aanraking en heb ik hier menig inspiratie opgedaan.

Zo heb ik enkele jaren in de Jeugdraad gezeten. Daarnaast heb ik jaren later enkele jaren trompet gespeeld bij de Knetterbende en Efkus Weg. In 2011 ben ik door de toenmalige Boerenbruiloftcommissie gevraagd om bruidegom te worden tijdens de Boerenbruiloft.

Waarom ik karnaval zo geweldig vind is omdat dit een volksfeest is. Karnaval is mij met de paplepel ingegoten. Vroeger ging ik al samen met mijn ouders mee naar diverse cafés om gezellig karnaval te vieren en dat doe ik nog steeds! Ik wens iedereen een leutige karnaval toe.