Commissies

Het Bestuur

bestuur.jpg

Het bestuur van karnavalsstichting Döllekesgat zet de grote lijnen uit, bepaalt beleid en is betrokken bij belangrijke beslissingen, in overleg met de commissies.

Vanaf april zijn we weer aan de slag gegaan om het karnaval 2021 te organiseren. Zoals we voorgaande jaren geroepen hebben: We doen niets meer en niets minder dan faciliteren in het feest dat karnaval heet! Zoals in de visie en missie beschreven, wilden we verjonging en vernieuwing. Wat is dat gelukt! Allereerst hebben we in de commissie F.O.D. de samenwerking met de muziek in Döllekesgat proberen meer te binden en onder onze paraplu organisatorisch te faciliteren. Gezien eerst eerste nieuwe evenement kunnen we hier zeker over een succes spreken! Dit nieuwe evenement 11-11 in Döllekesgat, met hierin het Blèrkonkoers, was een daverend succes!! Nieuwe deelnemers, samenwerkingen tussen diverse (muziek)groepen en een volle zal met toehoorders. Wat wil je nog meer?

Commissie Fondsenwerving

Karnaval in Döllekesgat kan niet zonder sponsoring, dus de Commissie Fondsenwerving is essentieel voor de karnavalsstichting. Deze commissie zorgt dus voor het binnenhalen van sponsoring bijvoorbeeld door de verkoop van advertenties in de Döllekeskrant en specifieke sponsoring van evenementen van de karnavalsstichting. De Sauwel en Gala zijn erg belangrijk voor de sponsoring en afstemming tussen deze commissies is dan ook onderdeel van de bezigheden.

De commissie benadert elk jaar in december de trouwe sponsoren van het openbaar karnaval in ons mooie Döllekesgat, maar ook het aantrekken van nieuwe sponsoren is in handen van de Commissie Fondsenwerving. Wilt u bijdragen aan het mooiste feest van het jaar in ons dorp?

Neem dan contact op met de commissie!

dollekesgat-2019-logo-full-color-400.png

Commissie Communicatie

dollekesgat-2019-logo-full-color-400.png

De commissie communicatie draagt zorg voor het stroomlijnen van de interne en externe communicatie van Karnavalsstichting Döllekesgat. We faciliteren hierin sterk de andere commissies. Een organiserende commissie organiseert een evenement, de commissie communicatie helpt vervolgens bij het bepalen van een strategie om de maximale aandacht voor een evenement te realiseren. Dit alles met het doel dat er zo veel mogelijk bezoekers van de evenementen in Döllekesgat komen genieten. Daarnaast is de commissie het aanspreekpunt voor pers en media.

De commissie verzorgt ook de website en de social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Tot slot zorgt zij ook voor de vertrouwde papieren Döllekeskrant. Gedurende het hele jaar  en vooral tijdens karnavalsactiviteiten worden veel foto’s (en filmpjes) gemaakt die we zo snel mogelijk op de social media en website verspreiden. We maken daarbij gebruik van onze eigen beelden, maar zeker ook van foto’s en filmpjes die bezoekers naar ons sturen.

Commissie Techniek

We gaan het niet hebben over C............a er zijn andere zaken die belangrijk zijn. De T.C. heeft, voor zover mogelijk, iedere woensdagavond, hun vaste klusavond. Het afgelopen jaar lag de nadruk op, onderhoud van ons onderkomen, nieuwe toegangsdeur, en ook voor het materiaalhok. De buitenpoorten geschuurd en groen geschilderd, evenzo ook de grote schuifdeur, een overvolle aanhanger met afval afgevoerd naar de milieustraat. Trouwens hebben we geld voor verf van de gemeente gekregen.

We willen nog even stilstaan bij het overlijden, van ons trouwe lid van de T.C. Henk Berben. Al heel lang betrokken bij het openbaar karnaval, boerenbruiloft, en de Mennekes. Ook bij Henk Dekkers, grootvorst, een icoon als het over karnaval gaat. Niet alleen voor de Zotte Mulders, maar ook voor het openbaar karnaval. De technische commissie is blij dat wij hebben kunnen bijdragen aan een waardig afscheid. We weten niet wat het gaat worden, de komende karnaval. Wel gaan we het dorp versieren, vlaggen hangen en het raadhuis aankleden. In ieder geval wensen we iedereen veel gezondheid en tot betere tijden.

commissietechniek.jpg

Commissie F.O.D.

dollekesgat-2019-logo-full-color-400.png

Wat is het Döllekesgatse karnaval zonder dweilorkesten? Of zonder een eigen karnavalslied? Niet compleet vinden wij!

Tegenwoordig maken we deel uit van de Stichting Döllekesgat, simpelweg omdat we samen veel meer kunnen bereiken dan alleen.

Nog altijd organiseren we vanuit de commissie FOD de strijd om het karnavalslied van het jaar tijdens 11-11 in Döllekesgat. Op deze avond worden traditiegetrouw ook de nieuwe jeugd- en stadsprins en het boerenbruidspaar bekend gemaakt.

Ook een jarenlange traditie is het "Voor spek en bodem" ontbijt. Een gezamenlijk ontbijt in een van de kroegen van ons Döllekesgat.

Elke karnavalsvierder is hierbij welkom!

Commissie Sauwel- en galaweekend

De organisatie van het bekende sauwel- en galaweekend is in handen van deze commissie. Deze commissie organiseert op de vrijdagavond de sauwel en op zaterdag de gala in de Tiliander waarbij een aantal sauwelaars in de ton staan. Het zorgen voor de sauwelaars, snacks voor de bezoekers en de muzikale omlijsting staan allemaal op de to-do lijst van de commissie. En het organiseren van de kaartverkoop niet te vergeten!

Tijdens de gala-avond worden de sponsoren van de karnaval van Stichting Döllekesgat speciaal welkom geheten en afstemming met de commissie fondsenwerving is dan ook belangrijk. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met de Tiliander en de Commissie Techniek voor het aankleden en versieren van de Tiliander.

sauwelengala.jpg

Commissie Optocht

dollekesgat-2019-logo-full-color-400.png

De organisatie van de Optocht van Döllekesgat op zondag is in handen van deze commissie. Het beheren van de inschrijvingen in de verschillende deelnemersgroepen is een belangrijke taak van de commissie.

De commissie zorgt ook voor de prijzen van de verschillende groepen en de jurering. Uiteraard moeten ook de afzettingen in het dorp, verkeersregelaars en begeleiders van de optocht georganiseerd worden. Op de dag zelf is het dan uiteraard spitsuur om ervoor te zorgen dat de optocht soepel verloopt. Er zijn altijd mensen nodig op de dag zelf, dus wil je graag vrijwillig meehelpen? Stuur dan een mail naar de commissie!

Commissie Seniorenmiddag

De commissie Seniorenmiddag organiseert op karnavalsdinsdag de Seniorenmiddag in Tiliander waar alle senioren van Döllekesgat welkom zijn. De commissie heeft de beschikking over een budget met dank aan sponsoring (in overleg met het bestuur) voor het organiseren van de muziek en entertainment in vorm van bijvoorbeeld een zanger. Ook organiseert de commissie een gebakje (van Robèrt) en andere snacks voor deze middag. Alleen de drankjes zijn namelijk voor eigen rekening van de senioren.

Tijdens de voorbereidingen van de Seniorenmiddag worden er ook entreekaarten gemaakt en uitgedeeld bij bijvoorbeeld “De Vloet”. Hiervoor worden dus kaarten gemaakt, maar er wordt ook geadverteerd voor de middag en kaartjesuitgave georganiseerd.

Samen met de andere commissies die gebruik maken van Tiliander wordt van deze commissie ook een stukje hulp in het versieren van Tiliander verwacht in samenspraak met de TC. De Commissie zorgt ook dat er EHBO is en er voldoende vrijwilligers zijn om de senioren te voorzien van een natje en een droogje, zodat de senioren alleen van de stoel hoeven te komen om een dansje te wagen!

seniorenmiddag.jpg

Commissie Feestival

kindermiddag.jpg

Deze commissie organiseert op de maandag van karnaval “Feestival” in Tiliander. Deze middag is gratis voor alle kinderen van Döllekesgat en daarom is sponsoring van belang in overleg met het bestuur. De organisatie bestaat uit het organiseren van de verzorging van de muziek en leuke activiteiten voor de kinderen. De commissie zorgt ook voor overleg met Tiliander en sponsoring in natura in de vorm van ranja en chips voor de kinderen. De Raad van Mastendollen is al jaren hoofdsponsor voor de kindermiddag.

Samen met de andere commissies die gebruik maken van Tiliander wordt van deze commissie ook een stukje hulp in het versieren van Tiliander verwacht in samenspraak met de TC. Tijdens de voorbereidingen is natuurlijk het maken en ophangen/uitdelen van posters en flyers belangrijk voor het onder de aandacht brengen van de Kindermiddag. Voor de middag zelf organiseert de commissie ook aanwezigheid van het rode kruis voor de EHBO en volwassen toezicht op de georganiseerde activiteiten, het uitdelen van de ranja en chips etc.

Contact

Een karnavalsstichting zonder de vele helpende handen kan niet bestaan. Zo ook met de Karnavalsstichting Döllekesgat! Wil je iets betekenen en meehelpen een leuk feest organiseren in ons aller Döllekesgat? Samenwerken met een gezellige club karnavalsvierders? Of heb je gewoon een opmerking of een fantastisch idee voor karnaval? Neem dan contact met ons op via: