Disclaimer

Stichting Döllekesgat spant zich voortdurend in om de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op haar website te waarborgen. Desondanks kan zij niet garanderen dat de informatie juist en/of volledig en/of actueel is (in de context waarin deze wordt gebruikt).

Stichting Döllekesgat kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op haar website, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in en/of het niet actueel zijn van deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op) de website te raadplegen.

Tevens aanvaardt Stichting Döllekesgat geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, direct of indirect, verstrekt via haar website.

Stichting Döllekesgat aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hyperlinks of andere verwijzingen op haar website naar websites van derden en de inhoud daarvan.

Voormelde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van de website.

Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Stichting Döllekesgat is het niet toegestaan om de (informatie op de) website, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, of te bewerken.

Stichting Döllekesgat behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en/of deze disclaimer, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) te wijzigen of verwijderen.

De website Döllekesgat.nl is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Döllekesgat.

 

Contact

Een karnavalsstichting zonder de vele helpende handen kan niet bestaan. Zo ook met de karnavalsstichting Döllekesgat! Wil je iets betekenen en meehelpen een leuk feest te organiseren in ons aller Döllekesgat? Samenwerken met een gezellige club karnavalsvierders? Of heb je gewoon een opmerking of een fantastisch idee voor karnaval? Neem dan contact met ons op via:

Stichting Döllekesgat